Código, glitch e creatividade.

Obradoiro de OpenFrameworks

Jueves 28 de enero de 2016, por Horacio González Diéguez.

Citar

González Diéguez, Horacio. Obradoiro de OpenFrameworks [online]. Santiago de Compostela, España, VHPlab, enero de 2016 [versión de julio de 2019] [Consultado el ]. Disponible en Internet: http://www.vhplab.net/spip.php?article307

Código, glitch e creatividade é un obradoiro de introdución a OpenFrameworks e as súas posibilidades no ámbito audiovisual a través do traballo de Horacio González nos colectivos VHPlab e Ulobit. OpenFrameworks tráase dunha librería libre deseñada para axudar no proceso creativo, que proporciona un marco sinxelo e intuitivo para o desenvolvemento de aplicacións, sistemas interactivos ou proxectos baseados en computer vision, pero, pese a tratarse dun entorno sinxelo que permite un fluxo de traballo rápido e eficaz á hora de levar a cabo proxectos, é un contorno baseado na linguaxe C++ e a súa curva de aprendizaxe resulta dificil para aquelas persoas que non teñen experiencia previa noutras linguaxes de programación.
No marco deste obradoiro, facilitouse un achegamento multidisciplinar, creativo e dende distintos niveis e intereses a OpenFrameworks, traballando na instalación e configuración do contorno, na manipulación creativa de exemplos e no desenvolvemento de pequenas aplicacións.

Instalación e configuración de OpenFrameworks

Mac Os

1. Descargar e instaler Xcode.
- https://developer.apple.com/downloads/?name=Xcode (developer)
- https://developer.apple.com/xcode/download/

2. Descargar y descomprimir openFrameworks.
- http://openframeworks.cc/versions/v0.9.0/of_v0.9.0_osx_release.zip

3. Guía.
- http://openframeworks.cc/setup/xcode/

Ubuntu

1. Descargar e instalar Qt Creator.
- http://www.qt.io/download-open-source/#section-6

2. Descargar y descomprimir openFrameworks.
- (32 bit) http://openframeworks.cc/versions/v0.9.0/of_v0.9.0_linux_release.tar.gz
- (32 bit) http://openframeworks.cc/versions/v0.9.0/of_v0.9.0_linux64_release.tar.gz

3. Executar no terminal os scripts de instalación (install_dependencies.sh, install_codecs.sh, compileOF.sh y compilePG.sh).
- http://openframeworks.cc/setup/linux-install/

bucles, variables y funciones

Un addon de exemplo - ofxARtoolkitPlus

Decidimos utilizar openFrameworks 8.4 porque nin os addons nin as aplicacións que queríamos usar de exemplo funcionaban na versión 9.0, que acaba de sair fai unhas semanas.

1. Descargar e instalar unha versión 8.4 de openFrameworks.
- http://openframeworks.cc/download/older/

2. Descargar ofxARtoolkitPlus de github a través da páxina dos addons .


- http://www.ofxaddons.com/categories/10-computer-vision

PNG - 48.4 KB


- https://github.com/fishkingsin/ofxARtoolkitPlus

2. Descomprimir ofxARtoolkitPlus-master.zip e copiar o cartafol ofxARtoolkitPlus-master dentro do cartafol addons de openFrameworks.

PNG - 127.3 KB

3. Cambiar o nome do cartafol por ofxARtoolkitPlus e borrar o exemplo.

PNG - 123.8 KB

4. Crear un exemplo co projectGenerator incluindo os addons ofxARtoolkitPlus e ofxOpenCv.

PNG - 47.3 KB

5. Copiar main.cpp do exemplo orixinal en ofxARtoolkitPlus-master no cartafol src do exemplo creado co projectGenerator sustituindo o main.cpp que foi creado automáticamente.

PNG - 126.1 KB

6. Copiar o contido da carpeta data do exemplo orixinal en ofxARtoolkitPlus-master no cartafol data do exemplo creado co projectGenerator.

PNG - 120.4 KB

7. Abrir o exemplo creado co projectGenerator con Xcode e arrastrar testApp.cpp e testApp.h sobre a carpeta src para que Xcode os incorpore no proxecto. É moi importante que este seleccionada a opción "Copy items if needed".

PNG - 195.3 KB

8. Borra ofApp.cpp e ofApp.h dende Xcode pulsando sobre eles co botón dereito. É moi importante que envíes os arquivos á papeleira, cando Xcode pregunte.

PNG - 196.9 KB

9. Compila o exemplo para comprobar que funciona correctamente.

PNG - 270.6 KB

Aplicación of1 do proxecto herm3TICa

- https://github.com/alg-a/herm3TICa

Sistema de parículas

Partindo dos seguintes exemplos de Processing integrarmos un sistema de partículas nun contorno de realidade aumentada co addon que instalamos en openFrameworks.
- https://processing.org/examples/bouncybubbles.html
- https://processing.org/examples/simpleparticlesystem.html


- https://github.com/horaciogd/openFrameworksWorkshop

Mais información e recursos en UNI Imaxinaria

PNG - 1.1 MB
Workshop openFrameworks at flickr