4º ESO

Composicións con cores indexados en Gimp

Reproducción da cor

domingo 20 de novembro do 2016, por Horacio González Diéguez.

Citar

González Diéguez, Horacio. Composicións con cores indexados en Gimp [online]. Reproducción da cor. Santiago de Compostela, España, VHPlab, novembro de 2016 [versión de xullo de 2019] [Consultado el ]. Disponible en Internet: http://www.vhplab.net/spip.php?article347
PNG - 103.4 KB

1. Crea unha imaxe de 4x4 pixels en Gimp.

PNG - 208.5 KB

2. Seleccionando coa ferramenta de selección rectangular e pintando co cubo de pintura, elabora unha composición de cores procurando atopar contrastes tonais, de saturación ou de luminosidade.

PNG - 217.3 KB

3. Unha vez terminada a composición, cambia o modo de cor da imaxe, transformándoa nunha imaxe indexada de 16 cores. Como a composición terá exactamente 16 cores non notaras ningunha diferencia, pero ao transformar a imaxe en lugar de estar traballando nun espazo de cor RGB con aproximadamente 16.000.000 de cores, estarás traballando nun espazo limitado ás 16 cores da composición.

PNG - 170.3 KB

4. Escolle unha imaxe fotográfica que creas que pode funcionar na paleta de cores da composición e cambia o seu tamaño en pixels polo tamaño exacto da imaxe que escolleras.

PNG - 1.5 MB

5. Abre a imaxe fotográfica en Gimp, selecciona a súa totalidade para copiala e pega o seu contido na imaxe indexada.