Background

Lois Pereiro

  • Xogando coas palabras

    • Unha colección de xogos para interactuar cos poemas de Lois Pereiro. Toca na pantalla para xerar novas palabras e compón os poemas cazando as axeitadas.