1. Contextualización
  2. Unidade didáctica
  3. Analise da experimentación
  4. Anexo 1
  5. Anexo 2
  6. Anexo 3
  7. Anexo 4
  8. Anexo 5 - Animacións en Cabri Geometre II

UNIDADE DIDÁCTICA SOBRE POLIEDROS REGULARES CON CABRI GEOMENTRE II

Titor: Paulo Porta (Xefe do Departamento de Debuxo do IES Arcebispo Xelmírez I)

CURSO DE ADAPTACIÓN PEDAGÓXICA. INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Curso Académico: 2003-2004

Autor: Horacio González Diéguez

Anexo 1

Apuntes sobre poliedros regulares elaborados por Paulo Porta

Para facer esta unidade didáctica utilizouse material desenvolto previamente polo profesor Paulo Porta, como esquemas, debuxos e apuntes en pdf. Na actualidade, a web de Paulo Porta conta con unha unidade didáctica sobre poliedros moi completa, premiada polo Siega e que foi desenvolta no ano 2004.

2015 VHPLab. I 2014 I 2013 I
English I Galego