1. Contextualización
  2. Unidade didáctica
  3. Analise da experimentación
  4. Anexo 1
  5. Anexo 2
  6. Anexo 3
  7. Anexo 4
  8. Anexo 5 - Animacións en Cabri Geometre II

UNIDADE DIDÁCTICA SOBRE POLIEDROS REGULARES CON CABRI GEOMENTRE II

Titor: Paulo Porta (Xefe do Departamento de Debuxo do IES Arcebispo Xelmírez I)

CURSO DE ADAPTACIÓN PEDAGÓXICA. INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Curso Académico: 2003-2004

Autor: Horacio González Diéguez

Anexo 2

Algúns recursos utilizados ó longo da unidade didáctica

Fig. 1 (Taboa e gráficos utilizados na unidade didáctica para presentar no encerado)

Fig. 2 (Dados de 4, 6, 8, 12, 20 caras utilizados na unidade didáctica)

Fig. 3 (Exercicio do cubo pousado sobre unha cara resolto paso a paso)

Fig. 4 (Exercicio do tetraedro pousado sobre unha cara resolto paso a paso)

Fig. 4 (Exercicio do cubo pousado sobre unha aresta resolto paso a paso)

2015 VHPLab. I 2014 I 2013 I
English I Galego