Práctica de Xeometría Dinámica con CarMetal

Perspectiva cónica dun cubo

xoves 15 de decembro do 2011, por Horacio González Diéguez

Durante a terceira sesión de clase da materia que imparto no mestrado de Educación Secundaria en Pontevedra, Complementos para a Ensinanza das Artes, decidimos facer unha pequeno obradoiro de CaRMetal, para poñer en práctica cuestións que comentamos nunha sesión anterior sobre Xeometría Dinámica. O espacio era pouco axeitado e tivemos pouco tempo, pero aproveitamos este titorial en pdf para facer animacións en cónico que fixera fai tempo para explorar as posibilidades didácticas do programa.

Descargar

Complementos para a Ensinanza das Artes
Mestrado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas
Facltade de Belas Artes de Pontevedra
Universidade de Vigo

2015 VHPLab. I 2014 I 2013 I
Español I English