30 - Nov (18:30 - 20:30)

5ª Sesión

2º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de ensinanza e Probas de Acceso a Universidade no Bacharelato)

Sábado 5 de septiembre de 2015, por Paulo Porta

Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programación de aula.
DCB de Debuxo Técnico de 2o de Bacharelato.
Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.
Actividades para Debuxo Técnico de 2o de Bacharelato.
Exercicios para as Proba de Acceso a Universidade.

Paulo Porta Martínez

Licenciado en Belas Artes. Catedrático de Debuxo. Relator de diferentes cursos de imaxe dixital para profesores. Creador de materiais e relator de cursos a distancia sobre o emprego das TIC e os recursos web 2.0 no desenvolvemento da creación artística e da expresión plástica no ensino. Emprega a xeometría dinámica na docencia, e conta con dous premios de innovación educativa por senllas unidades didácticas sobre tanxencias e poliedros.

Aula virtual de debuxo na web do su centro:
http://www.xelmirez.com/debuxo/
Outras ligazóns:
http://www.pauloporta.com/
Web da ciug:
http://ciug.cesga.es/

O traballo de Paulo Porta é estraordinariamente rigoroso e metodológico, ten unha dilatada experiencia na preparando de alumnado de 2º de Bacharelato nas probas de acceso a universidade e a través da súa web comparte materiais tan interesantes como as probas resoltas dos exames de debuxo nas PAAU dende 1997 ou multitude de exercicios e apuntes de Debuxó técnico.

Apuntes, exames e exercicios resoltos
http://www.xelmirez.com/debuxo/fotocopiadora.htm

Recurso sobre poliedros premiado no siega o ano 2004
http://www.pauloporta.com/Xeometria/poliedros/poliedros.html

Recurso sobre tanxencias premiado no siega o ano 2003
http://www.pauloporta.com/Xeometria/tanxencias/tanxencias.html

Colección de teoremas asociados ao nome de quen os formulou ou aportou o principio xeométrico
http://www.pauloporta.com/Xeometria/teoremas.html

Un interesante traballo ao redor da cadratura do círculo
http://www.pauloporta.com/Xeometria/Documentacion.pdf
http://www.pauloporta.com/Xeometria/lamina_cuadrat.pdf

Apuntes colaborativos da sesión realizados polo alumnado

Descargar Notas sesión do mestrado do 30 de Novembro do 2016 en formato PDF (865.1 KB)

CC by-nc-sa
2015 VHPLab. I 2014 I 2013 I
English I Galego