23 - Nov (18:30 - 20:30)

3ª Sesión

4º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e actividades didácticas para Educación Plástica)

Sábado 5 de septiembre de 2015, por Horacio González Diéguez

Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións de aula.
DCB de Educación Plástica de 4o da ESO.
Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 4o da ESO.
Actividades para Plástica de 4o da ESO. Traballo por proxectos.

Este é un posible esquema para reorganizar a materia de Educación plástica e Visual de 4 da ESO entorno ao concepto da representación que utilicei en moitas ocasións para dar maior sentido de conxunto aos contidos do curso.

Actividades para Plástica de 4º da ESO

 • 1. Representación da cor
  • 1.1 Cores planas
  • 1.2 Semitonos de cor
  • 1.3 Cuatricromía – mestura sustractiva da cor
 • 2. Representación do volume - Claroscuro
 • 3. Representación do espazo
  • 3.1 Fotografía
  • 3.2 Perspectiva cónica
 • 4. Representación do movemento – Vídeo e animación

Apuntes colaborativos da sesión realizados polo alumnado

Descargar Notas sesión do mestrado do 23 de Novembro do 2016 en formato PDF (3.8 MB)

CC by-nc-sa
2015 VHPLab. I 2014 I 2013 I
English I Galego