Mínimos esixibles para unha avaliación positiva

Domingo 10 de marzo de 2019, por Horacio González Diéguez

Contidos mínimos para 1º da ESO

 • Analizar e describir imaxes; ¿que elementos forman parte das mesmas?, ¿Cal é o propósito e significado de cada un deles?
 • Desenvolver recursos expresivos como a proporción, o claroscuro, a forma, a textura, o volume, o equilibrio ou o ritmo
 • Explorar recursos creativos e desenvolver a imaxinación
 • Poñer en práctica o proceso creativo dende o bosquexo ata o traballo final con limpeza orde e planificación
 • Elaborar traballos en equipo
 • Representar obxectos utilizando as convencións adecuadas
 • Transmitir ideas a través do debuxo de xeito comprensible
 • Coñecer e utilizar o circulo cromático
 • Analizar de xeito crítico a linguaxe audiovisual
 • Coñecer algúns autores galegos e universais
  Contidos mínimos para 3º da ESO
 • Analizar e describir imaxes; ¿que elementos forman parte das mesmas?, ¿Cal é o propósito e significado de cada un deles?
 • Utilizar a imaxe para comunicar mensaxes
 • Desenvolver recursos expresivos como a proporción, o claroscuro, a forma, a textura, o volume, o equilibrio ou o ritmo
 • Elaborar composicións bidimensionais e tridimensionais
 • Explorar recursos creativos e desenvolver a imaxinación
 • Poñer en práctica o proceso creativo dende o bosquexo ata o traballo final con limpeza orde e planificación
 • Elaborar traballos en equipo
 • Representar obxectos utilizando as convencións adecuadas
 • Utilizar escalas
 • Coñecer os sistemas de representación
 • Representar volumes sinxelos nos distintos sistemas
 • Trazado de ángulos, paralelas e perpendiculares coa escuadra e cartabón
 • Construción de triángulos
 • Construción de óvalos, ovoides e espirais
 • Transmitir ideas a través do debuxo de xeito comprensible
 • Introducirse no mundo da imaxe dixitalizada
 • A cor luz e a cor pigmento
 • Capturar e tratar imaxes mediante os medios dixitais
 • Analizar de xeito crítico a linguaxe audiovisual
 • Coñecer algúns autores galegos e universais
2015 VHPLab. I 2014 I 2013 I
English I Galego